Tko smo mi

Tijekom godina Uprava odreda se mijenjala. Mnogi su već davno zaboravljeni, no neki nisu. Slijedi popis trenutno aktivnih članova uprave odreda.

krpica

Velimir Krpan (Krpica) – predsjednik Odreda – član organizacije od 1987. godine
Krpičina dužnost je zastupati interese odreda prema javnosti te nas povremeno fotografirati

Kaja

Katica Konstantinović (Kaja) – načelnica Odreda – članica organizacije od 1983. godine
Kajina dužnost je osmišljavati programske aktivnosti i nadgledati provođenje programa. Kaja je diplomirana uciteljica i radi u Osnovnoj školi Ivana Mažuranica u Vinkovcima. Slobodnog vremena, kaže, nema baš puno jer stalno radi nešto vezano uz izvidace. Voli prirodu, putovanja, druženja.

Miro

Miroslav Madžarac (Miro) – blagajnik Odreda - član organizacije od 1981. godine
Miro je uzadužen za prikupljanje članarine članova i vođenje knjigovodstvenih papira

tiha

Tihana Colarić – tajnica Odreda – članica organizacije od 1986. godine
Tihana je zadužena za svu vrstu izviđačke papirologije te za poneka pravna pitanja, ukoliko ih ima

stjepan

Stjepan Čolaković – ekonom Odreda - član organizacije od 2003. godine
Stjepan brine o inventaru odredskog ekonomata; nabavlja, popravlja, naručuje, šije, krpa, oštri

tea

Tea Kitarović – vođa jata „Tigrovi“ – članica organizacije od 2003. godine. Trenutno pohada Tehnicku škola Rudera Boškovica u Vinkovcima. Voli prirodu, glazbu, ples, dobru zabavu uz još bolje društvo. Bavi se ucenjem – kako bi ostvarila što bolju buducnost te izlascima - samo da je što manje doma.

adrijana

Adriana Bičanić – vođa jata „Lavovi“ – članica organizacije od 2010. godine

ivona

Ivona Matić – vođa patrole „Zmajevi“ – članica organizacije od 2010. godine

Tea, Ivona i Adriana su vođe jata i patrola. One su zadužene za provođenje izviđačkog programa.

Što je izviđaštvo?

ODGOJ ZA ŽIVOT jer dopunjuje školu i obitelj u stvarima koje su za njih neizvedive.
Izviđaštvo otkriva svijet izvan zidova učionice, potiče želju za istraživanjem, otkrivanjem i znanjem. Izviđač aktivno primjenjuje svoje znanje i nesebično ga dijeli s drugima.

Izviđaštvo je POKRET ZA MLADE… uvijek u pokretu. Prilagođava se uvjetima, mjestu i potrebama.

Izviđaštvo je način života.

Izviđaštvo je IZAZOV I ZA ODRASLE jer pruža starijima mogućnost da pomognu mladima.

Izviđaštvo je i SVRHOVITA ZABAVA kao pomoć mladim ljudima u izgradnji vlastitog i skladnog fizičkog,
intelektualnog, društvenog i duhovnog života, kroz zabavu i razonodu.

IZVIĐAČI? Što je to?

Izviđač – engleski skaut (scout) je naziv za članove Saveza izviđača Hrvatske koji su ujedno i članovi Svjetske organizacije skautskog pokreta, koji broji preko 25 milijuna članova.

Kako su nastali izviđači - skauti?

Osnivač skauta je Robert Baden Powell, koji je početkom 20. stoljeća (1907.g.) osnovao skautsku organizaciju u Engleskoj, a koja se ubrzo proširila po cijelom svijetu. Osnovna zamisao osnivača je bila da djecu i mlade okrene prirodi, da ih nauči znanja i vještine koja će im pomoći u životu u prirodi, ali i u njihovom odrastanju.

Definicija i cilj

Savez izviđača je dobrovoljna i nepolitička organizacija:
· koja se bavi odgojem i izvaninstitucionalnom naobrazbom djece i mladeži,
· koja je otvorena za svakoga, bez obzira na njegovo podrijetlo, rasu i vjeru, i
· koja svojim djelovanjem teži postizanju cilja Saveza, provodeći načela i metodu koju je zamislio utemeljitelj izviđačkog pokreta Robert Baden – Powell.

Cilj izviđača je razvoj punih fizičkih, umnih, društvenih i duhovnih potencijala  mladih ljudi, članova izviđačke organizacije, kao pojedinaca, odgovornih građana i članova lokalnih, nacionalnih i međunarodnih zajednica.

Temeljna načela
· lojalnost prema svojom domovini sa promicanjem lokalnog, nacionalnog i međunarodnog mira, razumijevanja i suradnje, sudjelovanje u razvoju društva, uz priznavanje i poštivanje dostojanstva drugog čovjeka i integriteta svijeta prirode;
· privrženost duhovnim načelima, poštivanje religije koja ih izražava i prihvaćanje obveza koje iz tog proizlaze;
· privrženost Obećanju i Zakonima poletaraca, odnosno Zavjetu i Zakonima izviđača;
· odgovornost člana za razvoj samog sebe.

Metoda izviđačke organizacije
a) sustavom postupnog stjecanja znanja, vještina, sposobnosti i stavova,
b) primjenom Zavjeta i Zakona izviđača, ili Obećanja i Zakona poletaraca, prema životnoj dobi,
c) učenjem kroz rad u malim skupinama uz pomoć i pozitivan primjer starijih,
d) poticajnim programima različitih aktivnosti utemeljenih na interesima sudionika, uključujući igre, korisne vještine i služenje zajednici, boraveći u prirodi i poštujući je.

Kategorije članova
a) pčelice i poletarci, djeca od 8. do 11. godina (učenici nižih razreda osnovne škole)
b) mlađi izviđači i planinke, djeca od 12. do 15. godina (učenici viših razreda osnovne škole)
c) izviđači – istraživači, mladež od 16. do 20. godina (učenici srednje škole ili mlađi odrasli članovi)
d) mlađi brđani i brđanke (mladež od 21. do 26. godina)
e) stariji brđani i brđanke (odrasli članovi stariji od 27. godina)

Izviđačka organizacija okuplja djecu i mladež, a odrasle osobe pomažu u ostvarivanju programskih zadataka.

Lys